skip to Main Content

Update tweede overlegronde één cao voor huisartsen in loondienst

Op 13 december vond het tweede cao-overleg plaats tussen de LAD, InEen en de LHV over één cao voor huisartsen in loondienst. Ditmaal zijn de overige onderwerpen besproken die in de nieuwe cao een plek moeten krijgen. Zo wordt duidelijk over welke arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen partijen het eens zijn of waarover onderhandeld moet gaan worden.

Bij het overleg kwamen onder meer de volgende thema’s aan de orde: systematiek van de toekenning van een periodiek binnen het salarisgebouw, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, vergoeding van diensten, waarneembudget, reiskosten, bijzonder verlof, eindejaarsuitkering en medezeggenschap in de breedste zin van het woord.
Daarnaast is gesproken over hoe deze nieuwe cao voor huisartsen extra aantrekkelijk gemaakt kan worden. De LAD wil de verschillende mogelijkheden verkennen en zich hierin niet bij voorbaat laten beperken door geijkte financiële kaders.

Op 17 januari 2024 is het volgende overleg.