skip to Main Content

Vacature basisartsen in LAD-ledenraad: iets voor u?


De ledenraad van de LAD denkt mee over de langetermijnstrategie van de LAD. Voor cluster 6 zoeken we een enthousiaste basisarts die niet in een ziekenhuis, VVT-, gehandicaptenzorg-, jeugdzorg- of ggz-instelling werkt, maar bijvoorbeeld in een zelfstandige of private kliniek, een ministerie of de inspectie. Lijkt het u interessant om via de ledenraad samen met andere artsen mee te praten én beslissen over de koers van de LAD? Meld u zich dan uiterlijk op 10 juli aan!

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde en artsen in opleiding. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraad kent zeven clusters. Cluster 6 bestaat uit basisartsen die niet werkzaam zijn in een ziekenhuis, VVT-, gehandicaptenzorg-, jeugdzorg- of ggz-instelling werkt, maar bijvoorbeeld in een zelfstandige of private kliniek, een ministerie of de inspectie. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Interesse?

Heeft u interesse? Laat ons dat dan uiterlijk 10 juli weten via het invullen van dit formulier. Als zich meerdere kandidaten melden, zullen we verkiezingen houden. De ledenraad komt dit jaar nog twee keer bijeen: donderdagavond 24 september en donderdagavond 26 november. De vergaderingen vinden plaats in de Domus Medica in Utrecht.
Wilt u weten wat de verantwoordelijkheden van ledenraadsleden precies inhouden en welke ‘eisen’ worden gesteld? Download dan de toelichting. Bekijk op onze website ook een overzicht van de samenstelling van de ledenraad.
Vragen? Neem dan contact op met de LAD via 088 – 13 44 100 of bureau@lad.nl.