skip to Main Content

Vakbonden doen eigen voorstel voor nieuwe Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben op 7 december 2023 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd voor een nieuwe Cao UMC, als alternatief op het integrale bod van de NFU van 17 november. Uitgangspunt van de vakbonden is te komen tot een evenwichtig onderhandelingsresultaat voor alle umc-werknemers.

Op 17 november deed de NFU een bod voor een nieuwe cao, dat volgens de vakbonden en hun leden volstrekt onvoldoende is. Alle vakbonden hebben de NFU laten weten dat het niet zinvol is om op basis van het integrale bod verder te onderhandelen. De kloof tussen de werknemers- en werkgeversstandpunten is te groot en op deze manier onoverbrugbaar.

Voor de werknemersorganisaties geldt dat er een evenwichtig onderhandelingsresultaat moet komen voor alle umc-werknemers. Het doel is te komen tot afspraken die voor iedereen gelden. De voorstellen die de werknemersorganisaties gezamenlijk hebben gedaan, behelzen het maken van afspraken op het terrein van:

  • inkomen en onregelmatigheidstoeslagen;
  • vergoedingen van reis- en parkeerkosten;
  • generatieregelingen (voor alle generaties);
  • roosters, diensten en arbeidstijd;
  • goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers in opleiding en werknemers die zich bezig houden met wetenschap en onderzoek.

Dit betekent dat de werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en LAD, gesteund door NU’91, samen zullen optrekken om gezamenlijk te komen tot een evenwichtig onderhandelingsresultaat voor alle umc-werknemers.

We verwachten op 11 januari weer verder te onderhandelen.

Benieuwd wat precies de verschillen zijn tussen de werkgevers- en werknemersvoorstellen?
Bekijk het in dit overzicht.