skip to Main Content

Verkenner aangesteld om impasse Cao Ziekenhuizen te doorbreken

 

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse rondom de Cao Ziekenhuizen te doorbreken. Het doel is dat de cao-partijen met behulp van de verkenner snel weer met elkaar in overleg gaan en tot een nieuwe cao komen. Op 20 november werd op 119 ziekenhuislocaties actiegevoerd. Het onderwerp domineerde de hele dag het nieuws.  

Zowel de werknemersorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben – gezien de urgentie van het probleem – ingestemd met het aanstellen van de onafhankelijke verkenner. Wim Kooijman, voormalig HRM-directeur van KLM/Air France, heeft deze al eerder vervuld. Zo bemiddelde hij in 2015 bij het cao-conflict rondom de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De verkenning gaat van start zonder voorwaarden vooraf. Wel geven de LAD/FBZ, FNV, NU’91 en CNV aan dat leden uiteindelijk altijd het laatste woord hebben over mogelijke afspraken die volgen uit de verkenning. Het proces zal vermoedelijk enkele weken duren. De rol van minister Bruins in het komende traject is zeer beperkt. Het gesprek gaat nu echt tussen NVZ, vakbonden en de verkenner. De minister houdt wel een vinger aan de pols en kan tussentijds geïnformeerd worden door Kooijman over de voortgang.

Historische ‘ziekenhuisstaking’

De landelijke zondagsdienst van gisteren gaat de geschiedenis in als de grootste ooit. Op 119 plekken (83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra) werden 24 uur lang de deuren gesloten voor niet-spoedeisende zorg. Daarnaast trokken ruim 2.000 verpleegkundigen, operatieassistenten, laboranten en andere ziekenhuismedewerkers uit het hele land naar het Jaarbeursplein in Utrecht. Hier overhandigden zij 37.457 steunbetuigingen voor een goede cao aan Ad Melkert, voorzitter van de NVZ.

Gezond en veilig werken

De LAD/FBZ kijkt terug op een geslaagde dag waar ziekenhuismedewerkers een immense strijdvaardigheid hebben getoond. Rob Koster, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor de LAD/FBZ, sprak op het Jaarbeursplein de actievoerders toe: “We tekenen alleen een cao voor alle 200.000 ziekenhuiswerknemers, als daar goede afspraken in staan over gezond en veilig werken en verbetering van koopkracht. Met de landelijke staking onderstrepen we met z’n allen dat de werkdruk omlaag moet, en er dus betere randvoorwaarden nodig zijn voor de arbeidsomstandigheden. Meer dan ooit zijn de werkgevers aan zet om rust te creëren zodat iedereen zich weer kan richten op het bieden van goede ziekenhuiszorg. We zien de verbeterde cao-voorstellen van de NVZ met belangstelling tegemoet. Hoog tijd dat zij luistert naar de werknemers en hen echt tegemoetkomt. Zij zijn immers het belangrijkste kapitaal waarop de ziekenhuizen drijven.”

Ook aios urologie en voorzitter van De Jonge Specialist Kèren Zaccai sprak de actievoerders toe. “Artsen kunnen zonder verpleegkundigen, operatieassistenten en al die anderen geen zorg leveren. Daarom sta ik hier vandaag.”

Bekijk de speech van Rob Koster en Kèren Zaccai op ons YouTube-kanaal.