skip to Main Content

Vierde onderhandelingsronde ziekenhuizen: werknemersorganisaties en werkgevers nog mijlenver uiteen

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. We zien in de voorstellen van werkgevers maar weinig terug van onze eigen voorstellen. Vakbonden willen op hoofdlijnen afspraken maken over loon, werkdruk, betere roosters, generatiebeleid en eerder kunnen stoppen met werken.

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben voor het eerst een inhoudelijk bod gedaan. Werkgevers menen de werkdruk te verlagen door nog meer flexibiliteit te vragen van werknemers en een aantal huidige cao-regelingen te verslechteren. Ze zetten vol in op uitbetalen van tijd. Dit geldt zowel voor PLB, overwerk als voor bereikbaarheid/aanwezigheidsdiensten.

Vakbonden willen een loonsverhoging, die de koopkracht van alle medewerkers op peil houdt. We hebben voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Denk daarbij aan het behoud van de verschoven diensttoelage bij 72 uur, het verkorten van de jaaruren-systematiek (JUS) naar kwartaal en het beter belonen van bereikbaarheid. Verder willen we een uitwerking van het pensioenakkoord zodat ziekenhuiswerknemers eerder kunnen stoppen met werken, generatiebeleid in alle ziekenhuizen en duurzame inzetbaarheid voor alle generaties.

We moeten helaas constateren dat standpunten nog ver uiteen liggen, en er is nog maar een onderhandelingsdag (gepland op 8 december 2021). En dat terwijl 200.000 ziekenhuiswerknemers al bijna een half jaar op een nieuwe cao wachten.