skip to Main Content

Voorbereidingen gestart voor actietraject Cao Jeugdzorg

De vakbonden die aan tafel zitten bij de Cao Jeugdzorg, waaronder de LAD/FBZ, hebben een ultimatumbrief gestuurd naar Jeugdzorg Nederland. Als de werkgeversorganisatie niet vóór 1 november op de eisen van de bonden ingaat,  starten er acties met een actiedag op 20 november, waar alle zorgprofessionals in de jeugdzorg aan kunnen meedoen.

De LAD is voor de Cao Jeugdzorg aangesloten bij FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals. De afgelopen weken is FBZ samen met FNV en CNV in overleg gegaan met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat overleg verliep stroef, waarna Jeugdzorg Nederland een eindbod heeft gedaan. Dat eindbod komt erop neer dat Jeugdzorg Nederland in 2023 niets extra’s wil bieden bovenop de loonsverhoging van 3% die werknemers op 1 januari hebben gekregen, terwijl werknemers dit jaar met een hoge inflatie te maken kregen. De bonden wilden in 2024 een loonsverhoging van minimaal 10% realiseren, maar de werkgevers wilden niet verdergaan dan 6,7%.

Teleurstelling

De LAD peilde onder haar leden hoe ze over het eindbod denken; ook de andere vakbonden deden dit. Een ruime meerderheid kan zich niet vinden in het eindbod en is teleurgesteld in de werkgevers. Nu de sector zo is uitgehold door falend beleid en bezuinigingen, kiest Jeugdzorg Nederland er wederom voor om te beknibbelen op de lonen. Dat is niet te verteren door zorgprofessionals die al die jaren de jeugdzorg overeind hebben gehouden.
Als Jeugdzorg Nederland niet op het ultimatum van de drie werknemersorganisaties ingaat, volgen er acties. Meer informatie over de invulling van de acties volgt later.