skip to Main Content

Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder de LAD, hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als de werkgeversorganisatie vóór 6 september niet met een goed voorstel komt voor een nieuwe Cao UMC, wordt een zondagsdienst voorbereid die dit najaar plaatsvindt.

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liepen vanaf het begin moeizaam. De NFU bleef steeds vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen. Daardoor belandden de onderhandelingen afgelopen voorjaar op een dood spoor. Op aandringen van de werknemersorganisaties werd het overleg op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar hervat. Helaas zonder resultaat: de NFU bleek niet bereid te investeren in umc-medewerkers.

Eisen

De werknemersorganisaties vinden dit onacceptabel gezien de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim en de personeelstekorten waarmee umc’s te maken hebben. Een salarisverhoging en concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen zijn noodzakelijk om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden én maken voor potentiële umc-medewerkers.
In de ultimatumbrief staan de eisen van de werknemersorganisaties nogmaals op een rij. Zo willen ze onder meer een structurele salarisverhoging van 3%, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over de instroom en het behoud van medewerkers. Daarnaast pleiten ze voor een investering in het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van umc-medewerkers.
De NFU krijgt nu tot 6 september de gelegenheid alsnog met een goed voorstel te komen. Gebeurt dat niet, dan voelen de werknemersorganisaties zich genoodzaakt collectieve acties te voeren, waarbij een zondagsdienst (werken op een doordeweekse dag alsof het weekend is) het meest voor de hand ligt.

Perspectief

De LAD hoopt dat het zover niet komt en dat de NFU over de brug komt. De timing van het voeren van een zondagsdienst kan met het oog op de inhaalzorg niet slechter dan nu. Het uitblijven van een goede cao is echter ook onacceptabel. Het is, juist nu, belangrijk perspectief te bieden.