skip to Main Content

Wie wordt ons nieuwe ledenraadslid?

In de ledenraad van de LAD is een zetel vacant in cluster 4 (aanverwante beroepsgroepen). Onder dit cluster vallen (ziekenhuis)apothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen). Lijkt het je interessant om via de ledenraad samen met andere artsen mee te praten én beslissen over de koers van de LAD? Meld je dan uiterlijk op maandag 20 december aan!

Over de ledenraad
De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen en aanverwante beroepsgroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (lange termijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar. Cluster 4 bestaat uit twee zetels. Op dit moment wordt een van deze zetels vervuld door Henne Kleinveld (klinisch chemicus), de andere zetel is vacant vanwege het vertrek van Marjon Stijntjes (klinisch technoloog).

Interesse?
Heb je interesse? Laat ons dat dan uiterlijk 20 december weten via het invullen van dit formulier. Als zich meerdere kandidaten melden, zullen we verkiezingen houden.

Meer informatie 
Wil je weten wat de verantwoordelijkheden van ledenraadsleden precies inhouden en welke ‘eisen’ worden gesteld en wanneer de vergaderingen plaatsvinden? Download dan de toelichting. Bekijk op onze website ook een overzicht van de samenstelling van de ledenraad. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de LAD via 088 – 13 44 100 of via ons secretariaat bij Nelleke Starink.