skip to Main Content

Zorgen over pensioenopbouw

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke partijen willen tornen aan de pensioenopbouw van werknemers. De LAD maakt zich daar zorgen over, omdat het niet in lijn is met de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel.

De doorrekening van het CPB laat onder andere zien dat de VVD en D66 willen dat mensen kunnen kiezen of ze boven 60.000 euro aan bruto jaarsalaris nog pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen. Kort gezegd: de verplichtstelling wordt dan beperkt tot een salaris van maximaal 60.000 euro. ChristenUnie en de SGP gaan op hun beurt voor een (verdere) aftopping van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Sinds 2015 is die afgetopt op 100.000 euro; de ChristenUnie stelt voor dat nu te verlagen naar 60.000 euro; de SGP legt de grens bij 80.000 euro.

Consequenties

De LAD is niet blij met die voorstellen, omdat ze nogal wat consequenties hebben. Bovendien sluiten ze niet aan bij de afspraken in het pensioenakkoord, waarin staat dat alle werknemers een pensioen moeten kunnen opbouwen van zo’n 80% van het gemiddelde inkomen. Als je pensioenopbouw deels vrijwillig maakt, zoals D66 en de VVD willen, red je dat niet.