skip to Main Content

Zorginspirator voor regisseren loopbaan


Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een
onafhankelijk online carrièreplatform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Het is een slim hulpmiddel om te zorgen dat mensen in de zorg blijven werken. Zij kunnen op zorginspirator.nl zien wat hun perspectieven zijn en een stap maken binnen de sector.

Op zorginspirator.nl krijgen zij een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. Functies dichtbij en verder weg. Nu én in de toekomst. Plus: ze leren er wat nodig is om van hun huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een handig instrument dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken. Zorginspirator is er voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, VVT, ggz en de gehandicaptenzorg. Artsen en professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in Zorginspirator ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zijinstromers in de zorg om zich te oriënteren.

Blik op carrièrekansen

Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Een blik op hun carrièrekansen in de sector helpt daarbij. Zorginspirator.nl is een nieuw, veelzijdig instrument. Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven.

Toekomstvariant voor elke functie

Behalve inzicht geeft in de mogelijkheden van nu is elke functie ook voorzien van een toekomstvariant, die rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Zorgprofessionals kunnen zo zien ho hun eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen ze kunnen volgen om bij te blijven.

Zorginspirator is een initiatief van de werknemers- en werkgeversorganisaties in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.