skip to Main Content

Zorgvakbonden eisen handtekening VWS op richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen


De zorgvakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ  (de cao-partij waarbij de LAD is aangesloten) eisen dat minister van Ark voor Medische Zorg & Sport, zo snel mogelijk haar handtekening zet op de handreiking Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor Zorgpersoneel, die haar voorganger Martin Van Rijn al afgelopen mei met de bonden is overeengekomen. Het belangrijkste uitgangspunt van deze handreiking is dat de zorgprofessional zelf beslist over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en dat werkgevers die beschikbaar moeten stellen als erom wordt gevraagd. Ook willen de bonden dat deze handreiking als geldende richtlijn wordt gebruikt door het RIVM en brancheorganisaties.

Op 4 juni nam toenmalig minister Van Rijn de handreiking in ontvangst en heeft hem diezelfde dag nog gepresenteerd in de Tweede Kamer. Nu, 4 maanden later, heeft het ministerie van VWS de handreiking nog steeds niet omgezet als geldende richtlijn. Bij de vakbonden regent het nog steeds klachten dat zorgprofessionals hun werk niet beschermd kunnen doen, ondanks het aantal oplopende besmettingen.

VWS neemt zorgprofessionals niet serieus

De zorgvakbonden zijn ontzet en hebben het gevoel dat het ministerie van VWS de werknemers binnen zorg & welzijn niet serieus behandelt en wil beschermen. De ene misstand na de andere komt boven drijven. Zo bleek een eerdere RIVM-richtlijn, opgesteld in overleg met de beroepsvereniging V&VN, op basis van schaarste van PBM te zijn opgesteld en niet op basis van veiligheid. De zorgbonus die als blijk van waardering aan al het zorgpersoneel zou worden uitgekeerd, lijkt het merendeel van de werknemers nu mis te lopen. En de handreiking die ervoor zorgt dat de autonomie over PBM bij de zorgwerknemer ligt, verdwijnt vervolgens maanden op de plank. Werkgevers scharen zich nog steeds achter de RIVM-richtlijn, die teveel twijfels overlaat. Hierdoor werken, met name in de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, nog steeds veel werknemers onbeschermd, omdat hun werkgever eist dat patiënten en cliënten hun gezicht kunnen zien.

Eigen regie voor zorgprofessionals

Gisteravond kwam de V&VN met een oproep om zorgpersoneel te verplichten een mondkapje te dragen, tenzij zij zelf besluiten ervan af te wijken en dit vast te leggen in weer een nieuwe richtlijn. Het kabinet durft voor de samenleving geen verplichting voor mondkapjes op te leggen en houdt het bij een dringend advies. Nu dreigt er vanwege de innige banden tussen V&VN en het ministerie van VWS voor zorgverleners wel een verplichting opgelegd te worden en is de autonomie van de zorgprofessional weg. De vakbonden roepen de minister op om de reeds aangenomen handreiking met de bonden van afgelopen juni om te zetten naar de vaste geldende richtlijn, zoals toentertijd ook is toegezegd door minister Van Rijn. Deze richtlijn is door experts op het gebied van veiligheid én arbowetgeving van onafhankelijke vakbonden opgesteld en wordt omarmd door duizenden zorgwerknemers.