skip to Main Content

Lid worden

Wilt u lid worden van de LAD? Dat kan! Klap hieronder het aanmeldformulier open dat op u van toepassing is en vul het in. We verwerken uw gegevens dan zo snel mogelijk, zodat u kunt profiteren van alle ledenvoordelen.

Lees hier wat onze contributietarieven zijn. Het lidmaatschap van de LAD is gratis voor coassistenten, aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios AVG en (vanaf 2019) aios M&G. Apothekers in dienstverband die werken bij een werkgever die is aangesloten bij VZA kunnen hun contributie volledig terug krijgen. Ook in veel andere cao’s hebben we afspraken gemaakt over (een gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Lees er meer over.

Aanmelden


Geslacht *


Lidmaatschap *

Indien Basic: bent u van plan om in opleiding te gaan?
Bent u lid van een andere federatiepartner? *
Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.

Vul hier het aanmeldformulier voor A(n)ios medisch specialist in (DJS/LAD).


Geslacht *


Functie *


Lidmaatschap *

Contributieklasse *

Bent u lid van een andere federatiepartner? *
Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het Kennis- en dienstverleningscentrum.


Geslacht *Lidmaatschap *

Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.


Geslacht *

Lidmaatschap *

Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.


Geslacht *
Soort apotheek *


Lidmaatschap *
Bent u lid van de KNMP?
Contributieklasse *


Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.

Opzeggen

In de statuten van de LAD is bepaald dat het lidmaatschap per kalenderjaar wordt aangegaan. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen voor het hierna volgende kalenderjaar, dan moet u dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar melden bij ledenadministratie@lad.nl.