skip to Main Content

Lid worden

Wilt u lid worden van de LAD? Dat kan! Klik hieronder op het aanmeldformulier dat op u van toepassing is en vul het in. We verwerken uw gegevens dan zo snel mogelijk, zodat u kunt profiteren van alle ledenvoordelen.

Lees hier wat onze contributietarieven zijn. Het lidmaatschap van de LAD is gratis voor coassistenten, aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios AVG en (vanaf 2019) aios M&G. Daarnaast kunnen startende basisartsen die net hun studie geneeskunde hebben afgerond en tijdens hun studie lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, kiezen voor een aantrekkelijk tweejarig lidmaatschap, waarbij ze in het eerste jaar na hun afstuderen gratis lid blijven van de LAD en De Jonge Specialist en in het tweede jaar het aantrekkelijke DJS-tarief (30% korting op de reguliere LAD-contributie) betalen. Apothekers in dienstverband die werken bij een werkgever die is aangesloten bij VZA kunnen hun contributie volledig terug krijgen. Ook in veel andere cao’s hebben we afspraken gemaakt over (een gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Lees er meer over.

Aanmelden


Geslacht *


Lidmaatschap *

Indien Basic: bent u van plan om in opleiding te gaan?
Bent u lid van een andere federatiepartner? *
Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.

Vul hier het aanmeldformulier voor A(n)ios medisch specialist in (DJS/LAD).


Geslacht *


Functie *


Lidmaatschap *

Contributieklasse *

Bent u lid van een andere federatiepartner? *
Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het Kennis- en dienstverleningscentrum.


Geslacht *Lidmaatschap *

Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.


Geslacht *

Lidmaatschap *

Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.


Geslacht *
Soort apotheek *


Lidmaatschap *
Bent u lid van de KNMP?
Contributieklasse *


Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het KDC.


Geslacht *


Lidmaatschap

Ik kies voor de aanbieding om voor twee jaar lid te worden, waarbij ik in het eerste kalenderjaar na mijn afstuderen gratis lid ben. In het tweede jaar krijg ik 30% korting en betaal ik de KNMG-afdracht. Ik kies voor het volgende lidmaatschap: (voor welk lidmaatschap je ook kiest, je betaalt in het tweede jaar altijd hetzelfde tarief)*


Heb je al een baan?
Ben je op zoek naar een baan?

Als je al een baan hebt, in welke functie?Geen bezwaar tegen opname in centraal bestand KNMG *

Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD. Als ik ook kies voor het DJS-lidmaatschap, ga ik daarnaast akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van DJS.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Opzeggen

In de statuten van de LAD is bepaald dat het lidmaatschap per kalenderjaar wordt aangegaan. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen voor het hierna volgende kalenderjaar, dan moet u dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar melden bij ledenadministratie@lad.nl.