skip to Main Content

Cao’s en sociaal plannen

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, om de belangen van (aankomende) artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen te vertegenwoordigen. Hieronder staan alle cao’s. Daarnaast onderhandelen onze onderhandelaars ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

AMS

De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) geldt voor de circa 3.250 medisch specialisten die werkzaam zijn in in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

Lees meer

Cao Apothekers in dienstverband (slot)

KNMP en de LAD hebben in juni 2019 hun samenwerkingsovereenkomst opgezegd. Dit betekent dat er geen nieuwe cao voor de ca. 1.000 apothekers in dienstverband komt.
Lees meer

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers die in dienst van Arbo Unie werken, geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers waarvan het merendeel arts is. De huidige cao geldt voor 2017; over een nieuwe cao wordt onderhandeld.

Lees meer

Cao Gezondheidscentra/AHG

Voor de 4.500 werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra. Op huisartsen is daarnaast de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing.

Lees meer

Gehandicaptenzorg

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor de circa 160.000 werknemers die werken bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE Nederland.

Lees meer

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers.

Lees meer

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Lees meer

Cao Jeugdzorg

De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers.

Lees meer

Cao NU

Voor werknemers die werkzaam zijn bij een Nederlandse universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat in totaal om zo’n 52.000 werknemers. De LAD is via werknemersorganisatie FBZ vertegenwoordigd aan deze cao-tafel.

Lees meer

Cao SBOH

2.650 aios huisarts-, ouderengeneeskunde en aios-AVG in dienst van de SBOH vallen onder de Cao SBOH. Wie vanaf 2019 start met vijf bepaalde profielen binnen de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid, komt ook in dienst bij de SBOH.

Lees meer

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor de bijna 74.000 werknemers in dienst van een umc geldt de Cao UMC. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten), die deel uitmaakt van de Cao UMC.

Lees meer

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers.

Lees meer

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao geldt voor 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de AMS.

Lees meer

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak. De cao is intussen van kracht.

Lees meer