skip to Main Content

FWG stelt concept functiebeschrijving Hidha op

Conform de Cao Hidha is een gezamenlijke LAD/LHV-werkgroep bezig met de uitwerking van een actuele functiebeschrijving/functiewaardering voor de Hidha-functie. Afgelopen jaar hebben de Hidha’s daarvoor hun input geleverd (zie nieuwsbericht). Tijdens de bijeenkomst op 13 januari jl. heeft de werkgroep afspraken gemaakt over het vervolg en hoe de Hidha’s en praktijkhouders bij de verdere totstandkoming te betrekken.

Het traject is zo ingericht dat de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de komende overleggen over de nieuwe cao. Binnenkort komt de werkgroep opnieuw bij elkaar (op 17 februari en 3 maart). In de tussentijd stelt FWG een concept functiebeschrijving op en brengt ook de andere taken in kaart die de Hidha’s bij de inventarisatie gemeld hebben.

Draagvlak

Vervolgens betrekken we de leden van LHV/LAD bij het traject rondom de concept functiebeschrijving zodat de werkgroep input en/of opmerkingen mee kan nemen bij de verdere uitwerking. Deze toets is een belangrijke stap om te zorgen dat de leden zich kunnen herkennen in de uiteindelijke functiebeschrijving.

Achtergrondinformatie
Op weg naar een actuele functiebeschrijving