skip to Main Content

Nog geen goed totaalpakket voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

 

Het voorstel van werknemersorganisatie VGN was zowel materieel als inhoudelijk onvoldoende. Het loonbod komt neer op een gemiddelde van 2,25% per jaar voor een cao van 24 maanden, lager dan in recentelijk andere zorgcao’s is overeengekomen. Deze financiële ruimte maakte VGN bekend tijdens de onderhandelingen van 6 juni voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Werknemersorganisaties waaronder FBZ/LAD vinden een marktconforme verhoging noodzakelijk zodat de gehandicaptenzorg ook financieel een aantrekkelijke sector is om in te werken. De sector kampt immers met vergrijzing, personeelskrapte en een hoge uitstroom. In het totaalvoorstel kwamen verder nauwelijks inhoudelijke punten van LAD/FBZ terug. Zo ging VGN bijvoorbeeld niet in op de wens voor het vastleggen van de professionele autonomie van zorgprofessionals en verbetering van compensatie voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.

Op 28 juni gaan cao-partijen verder in gesprek. Werknemersorganisaties werken belangrijke punten uit en komen dan met een tegenvoorstel. We doen een gezamenlijke poging om tot een cao te komen waarin noodzakelijke verbeteringen voor de werknemers in de gehandicaptenzorg kunnen worden gerealiseerd.

Lees meer over de Cao Gehandicaptenzorg.