skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE Nederland. Dat zijn bijna alle 150 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om circa 171.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021

Salarisverhoging

  • Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 3,4% per 1 juni 2020 en van 3,15 % per 1 juni 2021.
  • Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar een volledige dertiende maand van 8,33%.
  • Werknemers krijgen in december 2019 een eenmalige uitkering van 1,25%, in december 2020 een eenmalige uitkering van 1,5% en in september 2021 een eenmalige uitkering van 1,5% over het salaris van januari – september 2021.

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Voor een arts verstandelijk gehandicapten in opleiding (avgio) die de opleiding vóór 2016 is gestart en dus nog onder de Cao Gehandicaptenzorg valt, is dat gemiddeld 38 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die een jaarurensystematiek hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) bedraagt jaarlijks 57 uur. Daarnaast is mogelijk het overgangsrecht voor oudere werknemers van toepassing.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Werknemers krijgen het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk.
  • Werknemers zijn vanaf hun 57ste niet meer verplicht slaapdiensten te draaien.
  • Er wordt een handleiding ontwikkeld waarmee werknemers werkdruk bespreekbaar en beheersbaar kunnen maken.
  • Via de cao-app komt een model beschikbaar om de inspraak van zorgprofessionals formeel vast te leggen via een professioneel statuut.
  • Werkgevers moeten in het scholingsplan ruimte reserveren voor de vergoeding van scholingskosten die voortvloeien uit (her)registraties.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao. Dit betekent dat aanvullende arbeidsvoorwaarden bovenop de cao niet zijn toegestaan, oftewel: op instellingsniveau mogen geen andere afspraken worden gemaakt over zaken die al in de cao geregeld zijn. Afwijkingen zijn soms onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91.
Werkgeversorganisaties: VGN en MEE Nederland.

Klankbordgroep
Voor de Cao Gehandicaptenzorg bestaat een klankbordgroep, waarin LAD-leden zijn vertegenwoordigd. De klankbordgroep wordt betrokken bij de inzet voor de nieuwe cao en fungeert als klankbord tijdens de onderhandelingen.