skip to Main Content

Combinatielidmaatschap LAD en VVGN

De LAD en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) zijn per 1 januari 2022 een samenwerkingsverband aangegaan. Dat betekent dat aios en verslavingsartsen die lid zijn van de VVGN, ook lid worden van de LAD. De LAD en de VVGN willen zich via dit combinatielidmaatschap samen hard maken voor het versterken van de positie van verslavingsartsen.

De afgelopen jaren heeft de LAD veel geïnvesteerd in de positionering van artsen en daar is voor verslavingsartsen ook nog het nodige te winnen. Om die reden is de VVGN in gesprek gegaan met de LAD en dat heeft geleid tot een combinatielidmaatschap, dat geldt voor artsen in opleiding tot verslavingsarts en geregistreerde en praktiserende verslavingsartsen in dienstverband.
Doordat verslavingsartsen via het combinatielidmaatschap lid zijn van de LAD, kunnen zij van alle LAD-dienstverlening profiteren, zoals de individuele rechtshulp (bijvoorbeeld als ze met een arbeidsconflict te maken krijgen). Ook zijn ze via LAD aangesloten bij de KNMG.

Positionering

Collectieve aansluiting bij de LAD past volgens Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG en bestuurslid bij de VVGN, bij de wens van de VVGN om verslavingsartsen beter te positioneren. “We hebben aan de LAD een goede steun in de rug”, zegt ze in een interview in het LAD-magazine van december 2021. “Bij niet alle ggz-instellingen zitten verslavingsartsen in de medische staf. Omdat de LAD nauw betrokken is bij de oprichting hiervan, kan ze ons helpen hier wel aan tafel te komen. We realiseren ons dat dit niet allemaal vanzelf gaat, dus we zijn ook zelf aan zet.”