skip to Main Content

LAD op zoek naar algemeen bestuurslid

Ben je lid van de LAD, heb je ervaring met besturen en lijkt het je leuk de koers van de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen mede te bepalen? Stel je dan vóór 8 september kandidaat als algemeen bestuurslid voor de LAD. We zijn bij voorkeur op zoek naar iemand die werkzaam is in het sociale domein.

Verenigingsstructuur

De verenigingsstructuur van de LAD bestaat uit drie organen: een bestuur, een ledenraad en het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de LAD en houdt toezicht op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraadplegingsuitkomsten, of onderhandelingsresultaten worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau (met aan het hoofd een directeur) en legt verantwoording af aan de ledenraad, die uit een representatieve afspiegeling van onze ruim 35.000 leden bestaat.

Vacante bestuurszetel

Het LAD-bestuur bestaat uit drie tot vijf leden. Op dit moment telt het LAD-bestuur vier leden: voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog), algemeen bestuurslid Paul Prinsen Geerligs (huisarts) en algemeen bestuurslid Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts). De termijn van Bastiaanssen loopt eind dit jaar af. Vanwege andere verplichtingen zal zij zich niet herkiesbaar te stellen. We zoeken daarom een opvolger voor haar, liefst iemand die werkzaam is in het sociale domein, zodat de vertegenwoordiging van de verschillende artsengroepen in het bestuur evenwichtig is verdeeld. Dat betekent dat de voorkeur uitgaat naar een bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts M+G (en alle daaronder vallende profielen) of een andere arts/sociaal geneeskundige die werkzaam is in het sociale domein.

Profiel

Als bestuurslid heb je affiniteit met het besturen van een professionele vereniging en ben je in staat op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. Je hebt kennis van en een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor werknemers. Je bezit een voor de LAD relevant netwerk, functioneert als bestuurder (en niet als ‘hands-on manager’) en bent verbindend en communicatief vaardig.
De werkzaamheden beslaan circa één dagdeel per maand en er is een vergoedingsregeling. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bij de benoeming ligt het accent op de bestuurlijke kwaliteiten.

Bekijk het volledige profiel.

Meld je aan!

Interesse? Meld je dan vóór 8 september aan bij Nelleke Starink o.v.v. ‘kandidaatstelling bestuur’. Graag ontvangen we je cv (inclusief nevenfuncties) en je motivatie.

Er is een benoemingscommissie ingesteld die belast is met de selectie en voordracht van bestuurders, bestaande uit LAD-voorzitter Suzanne Booij en ledenraadsleden Eric de Kruif (SEH-arts) en Judith Spekreijse (aios Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde). Directeur Caroline van den Brekel woont als adviseur de vergaderingen van de benoemingscommissie bij.

De benoemingscommissie voert op donderdagmiddag 5 oktober 2023 gesprekken met kandidaten en doet vervolgens een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de functie van bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact op met directeur Caroline van den Brekel via 088 13 44 100.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.