skip to Main Content

Nieuwe Cao GGZ een feit

 

Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en de inspraak van medisch specialisten wordt in de cao verankerd.

Na een aantal intensieve onderhandelingsrondes lukte het in de nacht van 5 op 6 juni om een akkoord te bereiken voor een nieuwe cao. Gezien de hoge werkdruk en de personeelstekorten in de ggz was het niet makkelijk om tot een akkoord te komen, benadrukt LAD-/FBZ-onderhandelaar José Klerks. “We wilden dat de salarisparagraaf niet zou onderdoen voor afspraken in vergelijkbare zorgcao’s en hebben ook benadrukt dat goed moet worden gekeken hoe we, gezien de werkdruk, tot gezonde roosters kunnen komen. We zijn blij dat het gelukt is om vast te leggen dat er een onderzoek wordt gestart naar gezonde roosters en belastende diensten. Daarin moet onder meer worden gekeken naar het effect van bereikbaarheids- en crisisdiensten op medewerkers. Doel is om de kwaliteit van arbeid te verhogen, zodat de werkbelasting kan worden verlaagd.”

Inspraak medisch specialisten

Een ander belangrijk punt voor de LAD was om de inspraak van medisch specialisten in het beleid van ggz-instellingen te verbeteren. “In ggz-instellingen zijn medische staven, anders dan in bijvoorbeeld ziekenhuizen, nog geen gemeengoed, waardoor medisch specialisten lang niet overal worden betrokken bij strategische beslissingen. Het was een langgekoesterde wens om de inspraak formeel in de cao vast te leggen. Afgesproken is dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten heeft. Oftewel: in iedere instelling moet een medische staf komen”, aldus Klerks.
De LAD en de Federatie Medisch Specialisten kunnen medisch specialisten ondersteunen bij het opzetten van een medische staf. Meer weten? Bekijk dan ook de Toolkit Oprichten medische staf of neem contact met ons op via 088 – 13 44 112 of bureau@lad.nl.

Nieuwe cao-tekst

Benieuwd naar de overige afspraken, zoals de vergoeding van registratiekosten voor aios en verslavingsartsen en een vrijstelling voor slaapdiensten voor 57-plussers? Bekijk dan alle afspraken uit het akkoord.
De onderhandelaars gaan de afspraken uit het akkoord verwerken in een nieuwe cao-tekst, die zo snel mogelijk beschikbaar komt.