skip to Main Content

Nieuwe Cao Hidha 2021-2022 een feit

Afgelopen weken brachten de Hidha-leden van de LAD hun stem uit over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Hidha 2021-2022. Zij stemden met overtuigende meerderheid in. Ook de achterban van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stemde in met de cao-afspraken. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geëffectueerd kunnen worden.

Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • De cao gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot en met juli 2022.
  • Hidha’s ontvangen een structurele salarisverhoging van 3%.
  • De huidige afspraken over overwerk worden met de achterban geëvalueerd om na te gaan of deze nog aansluiten bij de praktijk.
  • Cao-partijen stellen een werkgroep in om samen richting de NZa op te trekken in verband met een passende vergoeding voor zowel de Hidha als praktijkhouder voor het verrichten van diensten in de avond-, nacht- en weekend.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken in het onderhandelingsresultaat.
De formele cao-tekst zal naar verwachting binnenkort gepubliceerd worden.