skip to Main Content

Onderhandelingen gestart voor één cao voor huisartsen in loondienst

Op 29 november zijn de onderhandelingen van start gegaan tussen de LAD, Ineen en de LHV om in de loop van 2024 te komen tot een cao voor huisartsen in loondienst. Doel is dat de cao van toepassing wordt op zowel de huisartsen in gezondheidscentra als de huisartsen in dienst bij een huisarts (Hidha’s). Dit schept duidelijkheid en moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Aan de onderhandelingen ging een lange periode van voorbereiding vooraf waarin onder begeleiding van FWG Progressional People is onderzocht hoe beide cao’s, de huidige Cao Hidha en de voormalige Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen (AHG), zich tot elkaar verhouden en in hoeverre deze geharmoniseerd kunnen worden.

Op basis daarvan is een uitgebreid overzicht ontstaan van arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen die een plek moeten krijgen in de nieuwe cao. Bij dit eerste overleg hebben de drie partijen een groot deel van de arbeidsvoorwaardelijke thema’s doorgenomen. Welke leveren geen vraagstukken op voor verdere harmonisatie en over welke arbeidsvoorwaarden moet in elk geval onderhandeld worden? Zo kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: pensioen, salarisschalen, arbeidstijden en de eindejaarsuitkering.

De volgende overlegronde is op 13 december. Dan buigen de drie partijen zich over het overige deel van de arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Zodra dit klaar is start het echte onderhandelen en worden de contouren en ook de inhoud van de cao meer duidelijk. Uiteindelijk gaat het erom dat het totaalpakket goed genoeg is om de huidige huisartsen te behouden en nieuwe aan te trekken.

Binnenkort verschijnt de tweede projectnieuwsbrief van dit cao-traject. Alvast meer weten? Neem een kijkje op onze nieuwe cao-pagina met onder meer een FAQ.