skip to Main Content

Stappen voorwaarts richting één cao voor huisartsen in loondienst

Tijdens de onderhandelingen op 17 januari heeft de LAD met de werkgeversdelegatie van de LHV en InEen met name gesproken over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat is nodig om huisartsen in staat te stellen onder goede voorwaarden hun vak uit te kunnen blijven uitoefenen?

Voor de LAD staat voorop dat er een goede cao gecreëerd moet worden die het werken in loondienst reëel en aantrekkelijk maakt en tegemoetkomt aan de wensen van (toekomstige) huisartsen in loondienst. Zo moet de cao bijdragen aan gunstige arbeidsvoorwaarden, bevredigende werkomstandigheden en effectieve zeggenschap. We hebben onze punten voor deze koers op een rij gezet en bij de onderhandelingen toegelicht aan de werkgeversdelegatie.

De onderhandelingen krijgen op 24 en 31 januari een vervolg. Er worden intussen al wel stappen voorwaarts gemaakt. Zo wordt in de komende weken een tussenstap gemaakt met betrekking tot een ledenpeiling over het functieprofiel voor beide groepen huisartsen in loondienst.

Ledenpeiling over functieprofiel huisartsen in loondienst

Een werkgroep vanuit InEen, de LHV en de LAD met betrokkenheid van beide groepen huisartsen heeft zich namelijk afgelopen tijd gericht op de functieomschrijvingen. Dit heeft een aangepast kader in concept opgeleverd: een overzichtelijke tabel met een functieomschrijving van beide groepen huisartsen in loondienst.

Het concept hiervan leggen we aan de LAD-leden voor met de vraag of we op de goede weg zijn. Kloppen de beschreven taken en eisen met het beeld? Ontbreken nog belangrijke zaken, of zien ze bepaalde punten anders? LAD-leden ontvangen de ledenpeiling 18 januari in hun mailbox.


Ben je Hidha of Hid en heb je de mailing niet ontvangen? Tref je deze ook niet in je spambox aan, dan willen we je vragen met ledenadministratie@lad.nl contact op te nemen om je actuele gegevens door te geven.