skip to Main Content

Veranderingen per 1 januari 2020 voor werknemers umc’s en overheid

Wie in een umc, universiteit, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling werkt, is formeel in de meeste gevallen ambtenaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt uw aanstellingsbesluit omgezet in een arbeidsovereenkomst. Wat betekent dat precies?

Wetswijziging: Wnra

Werknemers die in de overheidssector werken (en daaronder vallen ook de meeste umc’s, universiteiten en alle GGD’en) vallen nu onder het ambtenarenrecht en hebben meestal de status van ambtenaar. Dat betekent dat ze via een eenzijdig aanstellingsbesluit worden aangenomen en dat geschillen met de werkgever door de bestuursrechter worden getoetst. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de positie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgesteld met die van andere werknemers. Dat gebeurt per 1 januari 2020.

Wat verandert er per 1 januari 2020?

Werknemers komen meteen onder het arbeidsrecht te vallen. Dat betekent dat werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, die werknemer en werkgever beide tekenen. Daarnaast is bij een arbeidsgeschil niet langer de bestuursrechter, maar de kantonrechter of het UWV in beeld. Dit is vanaf 1 januari 2020 in principe ook aan de orde voor werknemers die al in dienst zijn. Lopende bestuursrechtelijke kwesties van voor 1 januari 2020 blijven volgens het bestuursrecht behandeld worden.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Bent u al in dienst, dan gebeurt de omzetting van een eenzijdig aanstellingsbesluit naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst van rechtswege. In feite hoeft de werkgever daarvoor niets te doen. In ons overleg met werkgeversorganisaties hebben we gepleit voor heldere en tijdige communicatie. In umc’s hebben we al afgesproken dat niemand een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt voorgelegd en dat de aanstelling automatisch wordt omgezet. Uiteraard worden werknemers in umc’s hierover geïnformeerd.
We verwachten dat andere werkgevers dezelfde werkwijze volgen; mocht dit niet zo zijn, dan laten we u dat uiteraard weten.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de juristen van ons Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 – 13 44 112 of bureau@lad.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.wnra.nl/wat-verandert-er.