skip to Main Content

Eenzijdige loonsverhoging van werkgevers zet nieuwe cao voor apothekers op losse schroeven

Afgelopen week maakte VZA bekend de salarissen van apothekers in loondienst per 1 maart 2019 structureel met 2,25% te verhogen. Als belangenbehartiger van de apothekers aan de cao-tafel is de LAD zeer ontstemd over dit eenzijdige besluit van de werkgeversorganisatie.

Onderhandelaar Rob Koster: “De LAD spant zich in voor goede randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat apothekers hun vak goed kunnen uitoefenen. Helaas leidt de eenzijdig doorgevoerde loonsverhoging af van andere onderwerpen aan de cao-tafel. Het is steeds maar niet gelukt met VZA concrete afspraken te maken over loonontwikkeling 2018/2019, het aantal vakantiedagen, en een verkenning om tot een andere verdeling van de pensioenpremie te komen. Uitgangspunt voor ons hierbij is dat apothekers in dienstverband hiervan netto geen nadeel mogen ondervinden. Een loonsverhoging van 2,25% lijkt nog heel wat. Maar als je iets langer nadenkt kom je uit op een ruime halvering (dus iets meer dan 1%) omdat je ongevraagd al 14 maanden salarisverhoging inlevert. De vorige cao liep immers al eind 2017 af. Onder de streep heb je dus de zekerheid van een schamele loonsverhoging, die ver af ligt van de gemiddelde loonverhogingen in de zorg, zonder dat er perspectief is op een nieuwe cao. Deze loonsverhoging betekent dus verlaging van de koopkracht.”

Wat willen wij?

De werkdruk neemt toe en het vak vraagt alle inzet en betrokkenheid van apothekers. Voor de LAD moet er dan ook echt iets beters op tafel komen dan het tegenvoorstel van VZA voor een nieuwe cao (zie nieuwsbericht). Het is de allerhoogste tijd dat het gaat over een eigentijdse set aan arbeidsvoorwaarden met verbetering van de koopkracht, evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties en duurzame inzetbaarheid, dus gezond en veilig je werk kunnen doen.

Ook zonder cao is de LAD er voor alle apothekers!

Nu er voorlopig geen perspectief is op een nieuwe cao, neemt de arbeidsvoorwaardelijke verwarring in het apothekersveld toe. Zo is op apothekers bij een VZA-werkgever de cao nog van toepassing, maar op de ketens niet, alhoewel enkele ketens in het kader van goed werkgeverschap zelf besloten hebben de cao te volgen. Ook worden er allerlei loonsverhogingen toegepast.Wij kunnen ons voorstellen dat een en ander vragen bij u oproept. Graag behartigen we ook uw individuele belangen. We konden al vele apothekers helpen met vragen of arbeidsrechtelijke problemen. Heeft u vragen of kwesties, neem dan direct contact met ons op. De arbeidsjuristen van de LAD staan voor u klaar.

Meer over lid worden van de LAD.