skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is.

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Salarisverhoging
Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1,6%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Omdat het salaris omhooggaat, wordt er ook meer premie afgedragen voor het pensioen van werknemers. Over de maanden juli tot en met december 2020 kan PFZW de pensioenafdracht echter niet met terugwerkende kracht aanpassen. Daarom zal Arbo Unie het werkgeversdeel van de pensioenpremie over die maanden rechtstreeks aan medewerkers uitbetalen. Ook dat gebeurt met de salarisbetaling in de maand maart.
  • Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag. Dit bedrag ligt 25 procent hoger dan het bedrag dat het NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) adviseert. Bij de salarisbetaling in de maand april 2021 wordt deze vergoeding uitbetaald over de eerste maanden van 2021. Daarna zal de vergoeding per kwartaal worden uitbetaald.
  • In 2018 is al een keer de afspraak gemaakt om een nieuw functiehuis en loongebouw te ontwikkelen, maar die afspraak is om diverse redenen nooit uitgewerkt. Dat wordt nu alsnog opgepakt.

Pensioen
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV Dienstenbond
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Klankbordgroep

De LAD heeft voor de meeste cao’s klankbordgroepen, die input geven voor de inzet vanuit de LAD voor een nieuwe cao. Daarnaast vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats, zodat we kunnen toetsen of te maken afspraken aansluiten op de wensen van onze leden. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Voor de Cao Arbo Unie bestaat een klankbordgroep in oprichting, die zal worden betrokken bij de komende cao-onderhandelingen. Bent u bedrijfsarts en wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Achtergrond

De Cao Arbo Unie bestaat sinds 1998. Sinds 2005 is Arbo Unie aan het reorganiseren omdat het financieel slecht gaat. Hierdoor zijn de resultaten voor de Cao Arbo Unie al enkele jaren achtergebleven bij de landelijke trend. Verschillende reorganisaties hebben geleid tot het afslanken van het bedrijf. Met sociaal plannen heeft de LAD zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor haar leden opgevangen.