skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is.

Looptijd
1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019.

Salarisverhoging
De salarissen worden op 1 januari 2018 verhoogd met 1,2% en op 1 januari 2019 met 1,1%.
De helft van het boven-geprognotiseerde-netto-resultaat (in casu 1,5 miljoen euro) wordt als budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een eenmalige uitkering.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten
Naast de salarisverhoging zijn in de cao afspraken gemaakt over de reiskosten voor woon-werkverkeer: om werknemers te stimuleren om van het openbaar vervoer (OV) gebruik te maken, wordt voor medewerkers die structureel met het OV reizen, de vergoeding voor woon-werkverkeer uitgebreid, zodat de reiskosten tot 100 km enkele reis worden vergoed. In aanvulling daarop wordt de maximale woon-werkverkeer vergoeding verhoogd van 40 km enkele reis naar 75 km enkele reis (conform fiscale vrijstelling).

Pensioen
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV Dienstenbond
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Klankbordgroep

De LAD heeft voor de meeste cao’s klankbordgroepen, die input geven voor de inzet vanuit de LAD voor een nieuwe cao. Daarnaast vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats, zodat we kunnen toetsen of te maken afspraken aansluiten op de wensen van onze leden. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Voor de Cao Arbo Unie bestaat een klankbordgroep in oprichting, die zal worden betrokken bij de komende cao-onderhandelingen. Bent u bedrijfsarts en wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Achtergrond

De Cao Arbo Unie bestaat sinds 1998. Sinds 2005 is Arbo Unie aan het reorganiseren omdat het financieel slecht gaat. Hierdoor zijn de resultaten voor de Cao Arbo Unie al enkele jaren achtergebleven bij de landelijke trend. Verschillende reorganisaties hebben geleid tot het afslanken van het bedrijf. Met sociaal plannen heeft de LAD zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor haar leden opgevangen.