Nieuws
20.09.2017
LAD: goed dat kabinet investeert in arbeidsmarkt
350 miljoen euro: dat is het bedrag dat het kabinet de komende vijf jaar uittrekt voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, maar ook voor het aantrekken van verpleegkundigen, artsen op de SEH, ambulancepersoneel en zorgprofessionals op de intensive care. Een goede zaak, vindt de LAD, want al deze beroepsgroepen kampen nu met een hoge werkdruk waardoor de kwaliteit van de zorg onder druk kan komen te staan.
De Miljoenennota voor 2018 had op Prinsjesdag weinig verrassingen meer in petto: net zoals voorgaande jaren lekten de belangrijkste zaken al voor het weekend uit. Bovendien was niet de verwachting dat een demissionair kabinet nog grote veranderingen zou aankondigen. 

Dat het Nederland financieel voor de wind gaat, is op alle fronten merkbaar, ook in de uitgaven voor de zorg, die bijna een derde van de totale Rijksbegroting beslaan. In 2018 wordt 435 miljoen euro uitgetrokken voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Daarnaast wil het kabinet op termijn nog eens zo’n 2,1 miljard euro extra per jaar in de verpleeghuiszorg steken, zodat kan worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg met meer tijd en aandacht voor bewoners van verpleeghuizen. Deze bedragen staan los van de 350 miljoen euro voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, en van verpleegkundigen, artsen op de SEH, ambulancepersoneel en personeel op de intensive care.

Looneis
Dat het financieel voor de wind gaat, moet ook merkbaar worden in ieders portemonnee, liet premier Rutte gisteren weten. “De politiek kan dat maar gedeeltelijk leveren”, zei hij. “Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers en vakbonden, zodat het in de loonstijgingen voelbaar wordt dat Nederland er beter voor staat.”
De LAD pakt die handschoen graag op, en maakt dit najaar haar Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 bekend, waarin onder andere de looneis wordt opgenomen. Die looneis is leidend voor cao-onderhandelingen in 2018.

Zorguitgaven in 2018
Waar gaat het overige geld naartoe in de zorg? De LAD zette de belangrijkste zaken op een rij:
  • Het budget voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn mag in 2018 met 2,5 procent groeien. Ook is 75 miljoen euro gereserveerd om zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geleverd, waar mogelijk naar de eerste lijn te verplaatsen. 
  • Tot 2020 komt er een voorziening waarmee huisartsen een tolk kunnen inschakelen tijdens consulten met ‘statushouders’ (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). In 2018 is hiervoor 2,8 miljoen euro beschikbaar.
  • Om de regeldruk bij zorgprofessionals in 2018 verder te verminderen, wordt in een aantal sectoren, zoals in de ggz, bij apothekers en fysiotherapeuten, een maatwerkaanpak ingezet. Hierbij worden door (zorg)professionals aangedragen concrete knelpunten samen met betrokken partijen (zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, toezichthouders en VWS) aangepakt. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt of de aanpak ook daadwerkelijk tot merkbaar minder regeldruk leidt
  • Verpleegkundig specialisten en physician assistants worden opgeleid om minder complexe en routinematige taken van de huisarts of specialist over te nemen. Er komen meer opleidingsplaatsen voor deze nieuwe beroepen; voor 2018 is hiervoor 32,8 miljoen euro beschikbaar.
  • In 2018 en 2019 wordt in totaal 50 miljoen euro uitgetrokken voor het stimuleren van de inzet van eHealth in de ggz, om de wachttijden aan te pakken.
  • Het ministerie van SZW zal samen met VWS huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch specialisten ondersteunen om hun onderlinge samenwerking, gericht op preventie, gezondheidskundige advisering, begeleiding van chronisch zieken, verzuimbegeleiding, werkhervatting en re-integratie verder te versterken.
  • Er blijft sprake van een tekort aan verzekeringsartsen dat niet snel in te lopen is. Iedere vier maanden wordt daarom over de voortgang een monitor opgesteld. Voor 2018 is 25 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld om de artsencapaciteit te vergroten. Voor 2019 en verder is bovenop de reeds toegekende basismiddelen 44 miljoen euro extra beschikbaar.