Agenda

3458a175-c53d-49c3-8925-b3cde4e60824
27 maart
Onderhandelingen Cao SBOH
29 maart
Onderhandelingen Cao VVT
3 april
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
4 april
Onderhandelingen Cao VVT
5 april
Ledenraad LAD

 Nieuws

Uitgelicht
22.03.2018
Nieuw LAD-magazine verschenen!
Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in het nieuwe LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.lees verder
23.03.2018
Een nieuwe Cao UMC nog ver weg
Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.lees verder
23.03.2018
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie om gezond te werken in de nacht. De app ‘Goedenacht’ is voor medewerkers van umc's, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Medewerkers kunnen ook ontdekken of zij voldoende bewegen. lees verder
23.03.2018
Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT
De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan gaan, maar waar we elkaar voor nodig hebben. De sociale partners in de VVT (LAD/FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en BTN) zijn in gesprek over de nieuwe Cao VVT. De aard van dit proces is van andere aard dan in voorgaande jaren. Cao-partijen geven een inkijkje in dit proces. Daarnaast benoemen we kort de grote, gezamenlijke opgaven van de VVT-sector.lees verder
21.03.2018
Sociale fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit
De SSFG ontwikkelt activiteiten die de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra stimuleren. Het SSFG-symposium dat op 20 september plaatsvond is de opmaat naar meer activiteiten die de SSFG voor de branche gaat organiseren. lees verder