Agenda

97218625-f58a-419b-a224-0e2894558d87
9 mei
Onderhandelingen Cao GGZ
18 mei
Bestuur LAD
19 mei
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
23 mei
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
23 mei
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

 Nieuws

Uitgelicht
21.04.2017
Jaarverslag 2016: samenwerken is het sleutelwoord
3.000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, bijna 80 sociaal plannen en 2.700 afgehandelde individuele vragen/dossiers: dat 2016 een bewogen jaar was voor de LAD, laat het jaarverslag zien, dat dit jaar in een geheel nieuwe opzet is verschenen.lees verder
26.04.2017
Eerste stap voor gedragscode gebruik medische databanken
Op Europees niveau hebben artsen een eerste stap gezet naar een gedragscode over het ethisch gebruik van data uit medische databases en biobanks. Artsenorganisatie CPME (Comité Permanent des Médecins Européens) nam tijdens haar voorjaarsvergadering het standpunt over van de World Medical Association. lees verder
20.04.2017
LAD/FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten
Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt LAD/FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. lees verder
12.04.2017
Cao Gezondheidscentra/AHG: cao-partijen voeren wijzigingen door
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. Cao-partijen zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. lees verder
11.04.2017
Cao Ziekenhuizen: partijen beraden zich op vervolg
Op vrijdag 7 april 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. lees verder