Agenda

0f850e32-f431-4cee-b0e6-8ab543c4694f
20 februari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
22 februari
Bestuur LAD
23 februari
Onderhandelingen Cao VVT
28 februari
Onderhandelingen Cao VVT
8 maart
Onderhandelingen Cao Hidha

 Nieuws

Uitgelicht
31.01.2018
Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 hebben veel basisartsen zich voor het eerst moeten laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar).lees verder
15.02.2018
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard
De Cao GGZ 2017-2019is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.lees verder
12.02.2018
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. lees verder
9.02.2018
Cao-inzet van NFU van tafel
Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. De werknemersorganisaties, waaronder het Ambtenarencentrum/LAD/FBZ, hebben aangegeven die ambitie niet terug te vinden in de inzet van de NFU. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.lees verder
1.02.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde, zijn in januari gestart. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht. De LAD zet in op een cao met een looptijd van een jaar, met goede afspraken over onder andere gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. lees verder