Agenda

69323dbc-345c-4044-a9fa-244fb3e33a0d
9 januari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
22 januari
Training 'U én uw VMSD in positie', 22 januari en 5 februari (VOL!)
23 januari
Onderhandelingen Cao Hidha
30 januari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
20 februari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG

 Nieuws

Uitgelicht
15.12.2017
Nieuw LAD-magazine!
Wat is de meerwaarde van een innovatieprofiel in de medische vervolgopleidingen? Wat is de laatste stand van zaken van de AMS? En wat heeft de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek tussen arts en patiënt’ een jaar na de lancering opgeleverd? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan. Bekijk ‘m ook digitaal!lees verder
15.12.2017
Gezamenlijk voorstel werknemers voor nieuwe Cao UMC
In 2018 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. De vier werknemersorganisaties bij deze cao (AC/LAD/FBZ, CMHF, CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn) zijn gekomen tot een gezamenlijke inzet.lees verder
14.12.2017
Dialoog over veiligheid en werkdruk in 12 ggz-instellingen
Twaalf ggz-instellingen krijgen vanaf januari 2018 ondersteuning van het O&O-fonds GGZ om een gestructureerde dialoog te voeren over het aanpakken van veiligheid en werkdruk. De ondersteuning bestaat uit het bekostigen van peilingen onder medewerkers, het trainen van teamcoaches en de inzet van externe begeleiders bij het implementeren van de methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’.lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
13.12.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha zijn gestart. De LAD heeft intussen twee overleggen gehad met de LHV, waarin de inzetten onderling zijn uitgewisseld en toegelicht.lees verder