Agenda

623fb8cc-8b63-4f16-ac23-18cafac99f43
27 oktober
AIOS Upgrade
2 november
Ledenraad LAD
23 november
Bestuur LAD
14 december
Bestuur LAD
22 januari
Training 'U én uw VMSD in positie', 22 januari en 5 februari (VOL!)

 Nieuws

Uitgelicht
10.10.2017
Nieuw LAD-magazine
Wat als je vermoedt dat een collega met een verslaving kampt? Zeg je er wat van en hoe dan? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid ingezoomd op ABS-artsen, het hulpprogramma van KNMG voor artsen met een verslaving. lees verder
17.10.2017
Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing hiervan. lees verder
12.10.2017
Reactie LAD op regeerakkoord: gun de sector rust
De LAD is blij dat de nieuwe regeringscoalitie zo stevig inzet op het verbeteren van de langdurige zorg, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen die het kabinet Rutte-3 wil realiseren in de ziekenhuis-, huisartsenzorg en ggz. “We hopen dat het kabinet haar ambitie om geen grootscheepse hervormingen door te voeren ook waarmaakt”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. “De zorgsector is toe aan rust.” lees verder
10.10.2017
Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen ten goede komt.lees verder
9.10.2017
Cao Nederlandse Universiteiten verlengd
Voor de Cao Nederlandse Universiteiten die dit voorjaar tot stand kwam is een looptijd afgesproken van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Maar omdat de cao niet is opgezegd, is deze conform afspraak automatisch met een jaar verlengd. lees verder