skip to Main Content

Cao VVT algemeen verbindend verklaard

 

De Cao VVT 2016-2018 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is op 27 juli 2017 algemeen verbindend verklaard bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Als een cao algemeen verbindend wordt verklaard, betekent dit dat de cao-afspraken van toepassing worden op alle werknemers in de betreffende sector, die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De LAD is om die reden altijd groot voorstander van het aanvragen van een algemeen verbindend verklaring.

Meer weten?

AVV-Cao VVT