skip to Main Content

70 jaar LAD

Op 8 mei 2018 bestaat de LAD precies 70 jaar! We begonnen ooit met 600 leden; intussen zijn dat er ruim 33.000 en maken we ons dagelijks hard voor de belangen van artsen in dienstverband.

De LAD werd op 8 mei 1948 opgericht voor alle artsen die in dienstverband werken. Twee jaar eerder waren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) opgericht. Drie organisaties onder de paraplu van de NMG (toen nog zonder ‘K’ ervoor).

Door zich te verenigen, werden artsen in dienstverband zichtbaarder als groep en kregen ze een eigen stem. We begonnen ooit met 600 leden, die vanuit een zolderkamer aan de Keizersgracht in Amsterdam door het LAD-bureau werden ‘bediend’; intussen hebben we ruim 33.000 leden en is de LAD terug in de Domus, waar de vereniging tot 2006 ook gehuisvest was.

Vanaf de eerste dag heeft de LAD zich sterk gemaakt voor de positie van artsen in dienstverband en zich hard gemaakt voor de verbetering van hun arbeidsomstandigheden en het behoud van de professionele autonomie: twee onderwerpen die nog altijd op onze beleidsagenda staan, zij het natuurlijk met een iets andere focus dan 70 jaar geleden!