FAQ

Wordt mijn salaris bij arbeidsongeschiktheid doorbetaald?
Ja, uw salaris wordt 52 weken voor 100% doorbetaald. Bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt, dan krijgt u daarna nog 52 weken 70% van uw salaris. (artikel 7.1.1.)

Vergoeding van de LAD-contributie, staat daarover iets in de AMS?
Ja, dit is geregeld in artikel 3.4.3: budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten. U kunt uw budget (deels) gebruiken voor uw LAD-lidmaatschap.

Wat betekent de AVV (algemeen verbindend verklaring) van de Cao Ziekenhuizen voor mij?
In de meeste gevallen zijn LAD-leden direct in dienst van een rechtspersoon. Daarbij geldt dat voor de meeste ZBC’s (Zelfstandige Behandel Centra) de Cao Ziekenhuizen van toepassing is (op grond van het criterium: 50% of meer (zorgverzekeringswet) gefinancierde curatieve medisch-specialistische zorg).
Als u als SPIDMA (Specialist In Dienst van een Maatschap) in dienst bent van een ‘georganiseerd verband’ zoals een maatschap van vrijgevestigde medisch specialisten, dan is ook op die arbeidsrelatie de Cao Ziekenhuizen (2011-2014) van toepassing. Dit is afdwingbaar op grond van de algemeen verbindend verklaring. In artikel 1.1.1.a van de Cao Ziekenhuizen staat of uw werkgever verplicht is de Cao Ziekenhuizen toe te passen.

AMS-vernieuwing
Klik hier voor veelgestelde vragen over de AMS-vernieuwing.

Is uitbreiding van de standaard arbeidsduur mogelijk?
Nee, de AMS kent alleen de mogelijkheid om een arbeidsduur overeen te komen van maximaal 45 uur, exclusief de arbeidsuren tijdens avond-, nacht- of weekenddiensten.