Nieuws
29.06.2017
Meld u aan voor ons ledenpanel
Hoe kijkt u aan tegen de dienstverlening van de LAD? En wat vindt u van bepaalde actuele ontwikkelingen? Vindt u het leuk om daar circa twee keer per jaar uw mening over te geven? Meld u zich dan aan voor ons ledenpanel!
Aanleiding
De LAD is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In korte tijd hebben we door het aangaan van zogeheten ‘dubbellidmaatschappen’ heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast hebben nieuwe ledengroepen zich bij ons aangesloten die qua arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden dicht tegen artsen aan zitten, zoals apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en technisch geneeskundigen.
We zijn heel blij met deze ontwikkeling: hoe meer leden we hebben, des te sterker we staan aan cao-tafels – en hoe makkelijker het wordt om goede afspraken te maken over (onder andere) uw salaris, opleidingsmogelijkheden en werktijden. Zo’n snelle groei op korte termijn brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Doordat onze achterban groter en diverser is geworden, is het belangrijk dat ieder lid zich blijft herkennen in de LAD. 

Waarom een ledenpanel?
Om te zorgen dat we de dingen (blijven) doen die in de ogen van onze leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld, waarin onze leden in kiesgroepen zijn vertegenwoordigd. Met de ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte.
Soms zouden we echter ook tussentijds willen klankborden met (een aantal) leden over de wat meer ‘day-to-day’-zaken, zoals een actuele ontwikkeling waarover we een standpunt willen innemen. Of om te toetsen hoe tevreden u bent over een nieuwe dienstverleningsvorm.
Speciaal voor dat soort zaken richten we deze zomer een zogeheten ledenpanel in: een groep artsen/zorgprofessionals die we twee keer per jaar bevragen over onze dienstverlening in het algemeen en die we tussentijds gericht zullen benaderen als we willen klankborden over een onderwerp dat voor een deel van onze achterban relevant is. Denk aan wetgevingswijzigingen voor specialisten ouderengeneeskunde of positionering.

Interesse?
Lijkt het u leuk om in ons ledenpanel plaats te nemen? Meld u dan aan. Qua tijdsbelasting is deelname in ons ledenpanel beperkt: twee keer per jaar benaderen we u voor een algemene enquête (online en/of telefonisch). Daarnaast doen we tussentijds één of hooguit twee keer per jaar een beroep op u om over een specifiek onderwerp te klankborden. In ons ledenpanel is plaats voor 100 leden.