Nieuws
01.05.2015
Principeakkoord voor eerste Cao voor Apothekers in dienstverband
Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD zijn op de Dag van de Arbeid tot een principeakkoord gekomen voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband.
Stevig fundament
In een snel veranderende sector zoals die van de openbare apotheken wordt van apothekers steeds meer gevraagd, kwaliteit, verstand van zaken en een flexibele werkhouding. Van een werkgever wordt verwacht dat hij hiervoor de voorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Vanuit die grondhouding beogen cao-partijen met deze afspraken een stevig fundament te leggen voor een gezamenlijke aanpak van arbeidsvoorwaardelijke thema’s.
De sector richt het vizier zo nadrukkelijk op de toekomst.

Bestuurlijk overleg
Afgelopen weken is intensief bestuurlijk overlegd tussen de betrokken partijen. Aanleiding was dat er tot driemaal toe hobbels bleken te zijn om het tussen werkgevers en werknemers gezamenlijke voorbereide principeakkoord daadwerkelijk te ondertekenen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam en had een aantal onvoorspelbare wendingen. Onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden. Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne ‘Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden’ om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord. Het overleg in de afgelopen weken heeft uiteindelijk geleid tot overeenstemming waarmee het principeakkoord op 1 mei 2015 ondertekend is.

Collectieve afspraken
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster: ‘Ik ben er trots op dat er nu een principeakkoord voor apothekers in dienstverband is. Behalve dat er collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt, is ook het professioneel statuut in het principeakkoord opgenomen. Dat is van groot belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen. Verder wordt loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd.’

Het principeakkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de apothekersleden van de LAD. Daarmee bepalen de leden of de afspraken uit het principeakkoord verder uitgewerkt worden.

Verdergaan naar hoofdinhoud

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

Zoeken
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband > Nieuws > Principeakkoord voor eerste Cao voor Apothekers in dienstverband  

Nieuws | Principeakkoord voor eerste Cao voor Apothekers in dienstverband