Publicaties
LAD-magazine, april 2017
Stop met de ‘verplicht in loondienst’-discussie en gun de zorg rust. Die oproep doen VvAA-directeur Edwin Brugman en LAD-directeur Caroline van den Brekel in het nieuwe LAD-magazine aan een nieuw kabinet.

Maar liefst vijf politieke partijen lieten in aanloop naar deverkiezingen weten alle medisch specialisten in dienstverband te willen latenwerken. Het zou de prikkel tot het aanbieden van overbodige zorg wegnemen endus goedkoper zijn. Caroline van den Brekel en Edwin Brugman geloven daar nietsvan en roepen een nieuw kabinet op te stoppen met deze discussie. “Op hetmoment dat je een keurslijf creëert door iedereen tot een dienstverband teverplichten, tast je iemands autonomie aan. Dat past niet bij zorgprofessionals”,aldus Brugman.


Medisch leiderschap
In dit nieuwe nummer, dat in een nieuw jasje is gestoken, is ook aandachtvoor medisch leiderschap: wat is het nu eigenlijk en hoe geef je het handen envoeten? “Medisch leiderschap wordt vaak alleen met besturen en managengeassocieerd, maar dat is echt een misvatting”, aldus trainer, coach enex-huisarts Angelique van Dam, die onder andere is betrokken bij de LeergangMedisch Leiderschap van de LHV. Richard Schol van het Platform MedischLeiderschap sluit zich daarbij aan. “Leiderschap gaat niet over wie de baas is,maar over hoe jij als arts effectief bent en kunt bijdragen aan een beterezorg.”


Lijden we aan protocollitus?
Verder wordt in de rubriek ‘Podium’ ingegaan op de vraag of we in dezorg lijden aan ‘protocollitus’. De afgelopen weken reageerden LAD-ledenmassaal op de poll op de website en waren eensgezind in hun mening: maar liefst90% vindt dat de protocoldrift in de zorg doorslaat. Drie artsen/deskundigengeven hun visie op dit thema.


Meer lezen? Bekijk dan het gehele magazine.

30.03.2017