skip to Main Content

Akkoord voor allereerste Cao Zorg van de Zaak

 

De LAD, De Unie, en de werknemersvereniging Zorg van de Zaak hebben met Zorg van de Zaak een principeakkoord bereikt over de allereerste Cao Zorg van de Zaak. De LAD is blij dat het na een aantal intensieve overlegmaanden is gelukt om deze cao tot stand te brengen, met als uitgangspunt dat alle werknemers erop vooruitgaan.

Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor zijn er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing en dat was onwenselijk. De afgelopen maanden is daarom overleg gevoerd om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de huidige Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.

Belangrijkste punten

 • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 1 oktober 2019.
 • Per 1 januari 2018 wordt de salarisschalen ingrijpend aangepast, namelijk:
  – de RSP 100 wordt met 5% verhoogd;
  – de huidige RSP van max 108% wordt opgehoogd naar 115% (Belangrijk als vergelijking: de nieuwe RSP 115 is gelijk aan de huidige RSP 120. Dit betekent dat de meeste bovenschalige medewerkers binnen de schaal gaan vallen en mee gaan profiteren van collectieve verhogingen en groei bij ‘zeer goed’ of ‘excellent’ functioneren).
 • Per 1 januari 2018 worden (met terugwerkende kracht) de salarisschalen en de salarissen tot de nieuwe RSP 115 verhoogd met 1,5%; per 1 januari 2019 volgt nog eens een salarisverhoging van 1,75%.
 • Alle medewerkers ontvangen in juni 2018 naar rato van het dienstverband een eenmalige netto uitkering van € 250. In december 2018 volgt nog eens een eenmalige uitkering van € 250.
 • De reiskostenvergoeding wordt verruimd; er geldt in de cao een vergoeding voor alle kilometers van 1 km tot een maximum van 50 km enkele reis. Dit is voordelig voor (fietsende) medewerkers met een woonwerkafstand beneden 10 km en voor medewerkers voor wie de afstand boven 35 km ligt.
 • De verhuiskostenvergoedingsregeling was € 7.750 en wordt (voor zover het fiscaal onbelaste kosten zijn) verhoogd naar maximaal € 9.000.
  Nu wordt voor één lidmaatschap van een beroepsvereniging maximaal driekwart van de kosten vergoed tot max € 350. Dat wordt: een volledige vergoeding van één lidmaatschap tot een maximum van € 500. Dit betekent dat werknemers bij Zorg van de Zaak de contributiekosten van de LAD dus ook bij hun werkgever kunnen declareren.
 • De bijdragen aan vieringen, jubilea en fietsregeling worden naar boven afgerond.

Meer weten? Lees dan het principeakkoord en bijlage 1 (Salarisschalen) en bijlage 2 (Vergoedingen).

Ledenraadpleging en bijeenkomsten

Alle LAD-leden bij Zorg van de Zaak hebben een mailing voor de ledenraadpleging ontvangen en kunnen tot uiterlijk 22 juni stemmen. Het cao-resultaat wordt ook toegelicht tijdens bijeenkomsten op 12 juni (Utrecht), 18 juni (Zwolle) en 19 juni (Eindhoven), waarvoor Zorg van de Zaak-werknemers zich kunnen aanmelden via werknemersvereniging@zorgvandezaak.nl.