skip to Main Content

Cao-partijen VVT sluiten onderhandelaarsakkoord met 4% loonsverhoging

Werkgeversorganisaties ActiZ, BTN en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op 7 mei 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao VVT. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018.

Werkgevers en werknemers zijn tot dit gezamenlijke resultaat gekomen, omdat zij grote waarde hechten aan een goede marktconforme beloning, waaruit waardering spreekt voor het werk dat zorgprofessionals verrichten. De krapte op de arbeidsmarkt biedt de cao-partijen extra uitdagingen: de zorgsector aantrekkelijk houden voor de huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.

Meer weten?

Lees dan het Onderhandelaarsakkoord Cao VVT 2018-2019