Onderhandelaar

4a8cb702-bf42-4235-ab45-8ed1e4fbe728
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
drs. Caroline (C.) van den Brekel
Directeur

T
088-1344100

 CAO

HAMS

Voor medisch specialisten die ten minste 18 uur werken in de patiëntenzorg binnen een universitair medisch centrum (umc) zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld in de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). In de HAMS zijn de arbeidsduur, het salaris en een aantal toelagen geregeld. De HAMS maakt deel uit van de Cao UMC.lees verder

Nieuws

10.01.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
17.07.2013
Zorgakkoord: betaalbare en doelmatige zorg
Op 16 juli 2013 heeft minister Schippers van Volksgezondheid een zorgakkoord gesloten met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de ziekenhuizen, de verzekeraars en de patiënten. De hoofdpunten uit het akkoord: de groei van de medisch specialistische zorg moet omlaag, de keuzevrijheid om in dienstverband of in vrij beroep te werken blijft gehandhaafd en de Wet Normering Topinkomens (WNT) gaat niet gelden voor medisch specialisten.lees verder
13.06.2013
Onderhandelingen Cao UMC afgebroken
LAD/AC-FBZ, Abvakabo FNV, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn opgestapt uit het overleg over een nieuwe Cao UMC. lees verder
11.10.2012
Commissie-Meurs: ‘Inkomen medisch specialist in dienstverband gemiddeld’
De LAD is blij dat het rapport van de commissie-Meurs onderschrijft wat de LAD al jaren uitdraagt: het inkomen van de medisch specialist in dienstverband is gemiddeld in vergelijking met andere Europese landen. De medisch specialist in dienstverband heeft een hoge productiviteit en levert goede kwaliteit tegen een Europees gemiddeld inkomen. lees verder
17.09.2012
Nieuw overleg werkgroep HAMS
Op 14 september is de werkgroep HAMS opnieuw bij elkaar gekomen om de toekomst van de honoreringsregeling te bespreken. Ook dit overleg verliep constructief. lees verder
17.07.2012
Praat mee over uw eigen honoreringsregeling!
Op 12 september 2012 organiseert de LAD een klankbordbijeenkomst over de Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS). Wij horen graag van u welke knelpunten er in de honoreringsregeling zitten.lees verder
11.07.2012
Eerste bijeenkomst werkgroep HAMS constructief
Op 2 juli 2012 is de werkgroep HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten) van de Cao UMC voor de eerste keer bij elkaar geweest.lees verder

 Documenten

Cao UMC Advies LOAZ-werkgroep HAMS
HAMS hoofdstuk 15 uit Cao umc
Pensioeninformatie

 FAQ

Kent de Cao UMC een eindejaarsuitkering?
Ik word ontslagen. Heb ik recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering?

 Links