skip to Main Content

FBZ zoekt nieuwe voorzitter

De LAD is aangesloten bij cao-partij FBZ. FBZ behartigt, mede namens LAD-leden, de belangen van artsen en hoogopgeleide zorgprofessionals aan diverse cao-tafels. FBZ is op zoek naar een nieuwe voorzitter: een betrokken arts of andere zorgprofessional met bestuurlijke ervaring. Interesse? Meld u dan vóór 29 september aan.

FBZ timmert als groeiende werknemersorganisatie aan de weg bij het behartigen van de werknemersbelangen van 32.000 artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in loondienst. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van tientallen beroepsgroepen, zoals (aankomende) artsen (LAD), psychologen (NIP), pedagogen (NVO), fysiotherapeuten (KNGF) en logopedisten (NVLF). FBZ sluit op dit moment voor achttien aangesloten (beroeps)verenigingen tien cao’s af. Daarnaast sluit FBZ overal in het land sociaal plannen met werkgevers van zorginstellingen om de arbeidspositie en het inkomen van de werknemers bij reorganisaties of fusies zoveel mogelijk te borgen.

Profiel

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter René Héman is FBZ op zoek naar een nieuwe voorzitter met bestuurlijke ervaring, die sterk is in belangenbehartiging en over een breed en gevarieerd netwerk beschikt. De voorzitter geeft verbindend leiding aan een vierkoppig bestuur en de Algemene Vergadering, die bestaat afgevaardigden van de federatiepartners van FBZ. Bestuur en afgevaardigden komen zesmaal per jaar bijeen. De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna verlenging voor eenzelfde termijn tot de mogelijkheden behoort. De werkzaamheden van de voorzitter nemen maximaal een dagdeel per week in beslag.

Aanmelden

Interesse? Lees dan meer op de FBZ-website en stuur uw motivatiebrief met cv vóór 29 september naar hr@fbz.nl, ter attentie van mw. drs. C. van den Brekel, directeur FBZ.