skip to Main Content

LAD/FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten

 

Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt LAD/FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. Maar LAD/FBZ vindt het zonde als partijen niet de ruimte benutten die de werkgeversdelegatie biedt voor verder overleg over afspraken in de nieuwe cao. Het is niet in het belang van de sector en 200.000 werknemers om nu langdurig acties te gaan voeren. Actie voeren kan altijd nog als we er als cao-partijen niet uitkomen. Dan moet er wel eerst goed inhoudelijk debat plaatsvinden.

Tot nu toe is er eigenlijk nog amper overleg geweest over het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat op 7 april voor het eerst op tafel kwam. Tijdens onderhandelingen afgelopen periode is met name gesproken over de onderwerpen generatiepact en onregelmatigheidstoeslag (ORT). Maar nog voordat er over de totale set aan cao-afspraken gesproken kon worden, werd het overleg op 7 april abrupt afgebroken.

Wij signaleren dat er ruimte is voor overleg. In onze ogen is actievoeren daarmee te vroeg. En daarom sluiten we ons er ditmaal niet bij aan. Er is behoefte aan duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen in het belang van alle medewerkers in de sector. LAD/FBZ roept partijen op de reeds geplande datum van 15 mei a.s. te benutten om het overleg te hervatten.