skip to Main Content

LAD-ledenraad: nieuw lid, verkiezingen en vacante zetel

 

De ledenraad van de LAD mag een nieuw lid verwelkomen: Henne Kleinveld vertegenwoordigt voortaan de klinisch chemici en klinisch fysici. Voor de coassistentenkiesgroep hebben we verkiezingen uitgeschreven en voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is een vacante zetel.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de LAD, en bestaat uit 21 personen die door en uit de leden worden gekozen. De ledenraad zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid. Zo denken ledenraadsleden mee over de koers en strategie van de LAD, stellen ze de meerjarenbeleidsagenda en begroting vast en kiezen ze gezamenlijk een bestuur. De ledenraad bestaat uit 17 kiesgroepen, zodat alle leden van de LAD goed zijn vertegenwoordigd.

Zetel klinisch chemici en fysici

Klinisch chemici en klinisch fysici waren tot voor kort nog niet vertegenwoordigd in een aparte kiesgroep, maar hebben nu een eigen stem binnen onze ledenraad. Henne Kleinveld, klinisch chemicus in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen, waar hij tevens opleider en hoofd van het laboratorium is, stelde zich hiervoor in 2016 kandidaat. Omdat zich geen andere kandidaten hebben gemeld, vertegenwoordigt hij nu de klinisch chemici en fysici.

Verkiezingen coassistenten

Vanwege het aanstaande vertrek van Sanne Wubbels ontstaat vanaf 1 maart 2017 een vacature in de kiesgroep voor coassistenten. Hiervoor hebben zich maar liefst 4 kandidaten gemeld, waar we erg blij mee zijn! Coassistenten hebben intussen een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen op de kandidaat die in hun ogen het beste in aanmerking komt. Ben je coassistent en lid van De Geneeskundestudent/LAD en heb je de uitnodiging om te stemmen niet ontvangen? Check dan voor de zekerheid je spam-box. Zit de mailing ook daar niet bij, stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Vacante zetel bedrijfs- en verzekeringsartsen

Vanwege de pensionering van de heer Vogelesang is er tot slot een vacature ontstaan in de kiesgroep voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Bent u bedrijfs- of verzekeringsarts en lijkt het u leuk om dichtbij de LAD betrokken te zijn en mee te denken over het verenigingsbeleid? Meld u zich dan aan.
Als zich meerdere kandidaten melden, worden verkiezingen uitgeschreven; als zich één kandidaat meldt binnen uw kiesgroep, wordt u automatisch gestationeerd als ledenraadslid.

Als zich meerdere kandidaten melden, worden verkiezingen uitgeschreven; als zich één kandidaat meldt binnen uw kiesgroep, wordt u automatisch gestationeerd als ledenraadslid.