skip to Main Content

LAD zoekt nieuw bestuurslid

Bent u lid van de LAD, heeft u ervaring met ‘besturen’ en lijkt het u leuk om nauw betrokken te zijn bij onze vereniging? Stelt u zich dan vóór 23 mei kandidaat als bestuurslid van de LAD. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid, bij voorkeur iemand uit de sociaal-geneeskundige hoek.

Verenigingsstructuur

De verenigingsstructuur van de LAD bestaat uit drie ‘organen’: een bestuur, een ledenraad en het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de LAD en houdt toezicht op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraadplegingsuitkomsten, of onderhandelingsresultaten worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau, met aan het hoofd een directeur, en legt verantwoording af aan de ledenraad, die uit een representatieve afspiegeling van onze achterban bestaat.

Vacante bestuurszetel

Het LAD-bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Er is een vacature ontstaan, omdat Cisca Koning-van den Berg van Saparoea haar functie helaas om persoonlijke redenen heeft moeten neerleggen. We zoeken daarom een goede opvolger voor haar, liefst iemand die net als Cisca sociaal geneeskundige is, zodat dit werkveld op bestuursniveau binnen de LAD is vertegenwoordigd.

Het huidige bestuur bestaat nu uit voorzitter Christiaan Keijzer (anesthesioloog), financieel bestuurder Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuurslid Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden moeten uit verschillende ledensegmenten afkomstig zijn.

Profiel

Als bestuurslid heeft u affiniteit met het besturen van een professionele vereniging en bent u in staat om op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. U heeft kennis van en een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor werknemers. U bezit een voor de vereniging relevant maatschappelijk netwerk, functioneert als bestuurder (en niet als ‘hands-on manager’) en bent verbindend en communicatief vaardig. Bekijk de volledige profielschets.

De werkzaamheden beslaan ca. 8 uur per maand en er is een vergoedingsregeling.

Meld u aan!

Interesse? Meld u dan vóór 23 mei aan via bureau@lad.nl o.v.v. ‘kandidaatstelling bestuur’. Graag ontvangen we: uw cv (inclusief nevenfuncties) en uw motivatie.

Er is een benoemingscommissie ingesteld die belast is met de selectie en voordracht van bestuurders, bestaande uit bestuurslid Janneke de Wal en ledenraadsleden Dianne Bosch en Bertil Mommers. Directeur Caroline van den Brekel woont als adviseur de vergaderingen van de benoemingscommissie bij. De benoemingscommissie voert op dinsdag 5 juni gesprekken met kandidaten en doet een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de functie van bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact op met directeur Caroline van den Brekel via 088 13 44 100.