skip to Main Content

In memoriam: Claire Nolte

De LAD ontving het droevige bericht dat Claire Nolte, aios anesthesiologie in het AMC in Amsterdam, op 30 juli is overleden. Claire vertegenwoordigde tot voor kort de aios in opleiding tot medisch specialist in de LAD-ledenraad.

Claire was niet alleen actief voor de LAD, maar zette zich ook voor andere organisaties in voor de belangen van aios. Zo was ze sinds 2014 actief voor de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en was ze in 2015 bestuurslid van De Jonge Specialist, met de portefeuille macrobelangen en jonge klaren.

Bij haar aantreden in de LAD-ledenraad gaf Claire aan te willen streven naar een stevige positie van aios. Ze zette zich daar met veel bevlogenheid en enthousiasme voor in. In december vorig jaar werkte ze nog mee aan een interview in het LAD-magazine over persoonlijk en medisch leiderschap: een onderwerp dat haar na aan het hart lag.

Wij zijn Claire zeer erkentelijk voor haar verdiensten en hebben met verslagenheid kennisgenomen van haar overlijden. Het LAD-bestuur en de medewerkers wensen haar familie en dierbaren veel sterkte toe met het verwerken van dit moeilijke verlies.