skip to Main Content

Een nieuwe Cao UMC nog ver weg

Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.

De voorstellen van werknemers en werkgevers lopen op een aantal punten ver uiteen.

Salarisparagraaf

•Werknemersorganisaties vragen een salarisverhoging van 3,5% vanaf 1 januari 2018, met een minimum van € 1.000 per jaar.
•De NFU biedt per 1 augustus 2018 een verhoging van 1,5% en een eenmalige uitkering van 1%.

Persoonlijk budget

•Werknemersorganisaties stellen voor het huidige persoonlijk budget af te schaffen en naar keuze van de werknemer om te zetten in geld of tijd.
•De NFU wil dat het persoonlijk budget kan worden uitgebreid met de huidige 24,5 uur bovenwettelijk verlof. Hieruit kunnen opleidingen (wel of niet werk-gerelateerd) worden bekostigd voor carrièreontwikkeling, die niet of maar gedeeltelijk door de werkgever worden vergoed. Ook kan worden gekozen voor tijd of geld. Het PB kan niet meer worden meegenomen naar een volgend jaar.

Generatieregeling

•Werknemersorganisaties stellen voor om te komen tot een generatieregeling. Dat is de zogenaamde 80-90-100% regeling. Dit houdt in dat een medewerker 80% van zijn dienstverband kan werken, met behoud van 90% loon en 100% pensioenopbouw.
•De NFU stelt voor de huidige garantieregeling diensten voor 60-jarigen op te trekken naar drie jaar vóór AOW-leeftijd. Het vrijwillig verrichten van diensten wordt opgetrokken van 57 naar 60 jaar. Voor medisch specialisten wil NFU de leeftijd op gelijke wijze verhogen. Daarnaast wil ze de wekelijkse arbeidsduur verhogen naar 45 uur per week exclusief diensten. Deze verhoging wordt financieel niet gecompenseerd.

Toelage TOD en BAD

•Werknemersorganisaties stellen voor de toelage TOD en BAD voor verrichte arbeid te verhogen.
•De NFU stelt voor de ORT te wijzigen met de volgende beloning als gevolg:
– Nachtdienst van 47% naar 65% = +18%
– Feestdagen van 72% naar 65% = -7%
– Zondagen van 72% naar 47% = -25%

Bijeenkomsten in acht umc’s

Tijdens de afgelopen drie onderhandelingsronden hebben de werknemersorganisaties steeds aangegeven dat verslechteringen van bestaande cao-afspraken onbespreekbaar zijn. Met de voorstellen die de NFU nu doet, wordt voorbijgegaan aan de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling, waarbij oudere werknemers minder gaan werken om zo ruimte te maken voor jongeren. Er wordt totaal niet gekeken hoe het werk aangepast kan worden aan de ouder wordende werknemer. Personeelsproblemen van nu worden afgewenteld op de umc-medewerker zonder dat daar iets tegenover staat.

De vier werknemersorganisaties CMHF (waarbij de LAD is aangesloten voor medisch specialisten), AC/FBZ (waarbij de LAD is aangesloten voor alle overige leden), FNV en CNV hebben het overleg verdaagd om samen met hun gezamenlijke achterban te overleggen over wat nu voorligt en wat er nodig is om te komen tot een goede cao. Tussen 5 april en 17 april worden bijeenkomsten in alle umc’s georganiseerd:

•UMCG, 5 april, 16.15 – 17.30 uur, lokaal 17, onderwijscentrum
•Erasmus MC, 5 april, 15.45 tot (uiterlijk) 17.45 uur, Collegezaal Erasmus MC C-113
•Radboudumc, 9 april, 16.00 – 17.30 uur, Huize Heyendael (Radboud UMC campus, Geert Grooteplein Noord 9)
•UMC Utrecht, 9 april, 16.00 – 17.30 uur, Auditorium (Q-gebouw Q01.226)
•AMC, 10 april, vanaf 16.00 uur, Collegezaal 5
•LUMC, 11 april, 16.00 – 17.30 uur, J-2-025 (de eetzaal achter de koffiecorner op het Leidse Plein)
•Maastricht UMC+, 11 april, 16.00 – 17.30 uur, Flendrigzaal
•VUmc, 17 april, 16.00 – 17.30 uur, collegezaal de IJssel 2E 14