skip to Main Content

Ontwikkelingen Cao Gezondheidscentra en AHG

In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). De werknemersorganisaties hebben intussen een aantal keren gesproken met werkgeversvereniging InEen, die wil dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm krijgen dan in de huidige cao.

Wat wil InEen?

InEen heeft aangegeven dat ze een aparte cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig vindt, onder meer omdat het aantal werknemers in gezondheidscentra daalt en er een grote verscheidenheid is in gezondheidscentra. Daarnaast is ze van mening dat de cao aan betekenis zou verliezen, omdat er steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. InEen zou het daarom beter vinden als iedere functiegroep die in een gezondheidscentrum werkt, onder de cao van zijn eigen werkveld valt. Dat betekent bijvoorbeeld dat apothekers onder de Cao Apothekers zouden gaan vallen, de doktersassistenten onder de Cao Huisartsenzorg en huisartsen onder een cao voor huisartsen. Voor de werknemers die niet kunnen worden ondergebracht in een bestaande cao, wil zij tot alternatieve oplossingen komen met werknemersorganisaties. Overigens staat het bestaansrecht van gezondheidscentra absoluut niet ter discussie.

Wat willen wij?

Samen met de andere twee werknemersorganisaties aan deze cao-tafel (FNV en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) heeft de LAD/FBZ haar bedenkingen uitgesproken over het voorstel van InEen. Ook als het gaat om de juridische aspecten.

Wij willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en/of een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers nu en in de toekomst. Belangrijk feit is dat gezondheidscentra zich onderscheiden van andere zorginstellingen, hetgeen tot zijn recht moet blijven komen.

De LAD/FBZ wil slechts verder praten als het voorstel van InEen juridisch wordt getoetst, waarbij alle arbeidsvoorwaardelijke consequenties in kaart worden gebracht. Dit verzoek is ingewilligd, dus er wordt nu eerst een onderzoek naar het voorstel ingesteld.