skip to Main Content

Motivatie Steffi Rombouts:

“De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en interesse de basisartsen vertegenwoordigd in de LAD-ledenraad. Omdat ik op 1 juli 2017 ben gestart als aios, heb ik me kandidaat gesteld voor de kiesgroep voor aios. Voor de medisch specialist in opleiding hebben zich de afgelopen jaren veel veranderingen voltrokken. Met de veranderingen in de gezondheidszorg wordt er steeds meer gevraagd en verwacht van aios. Ik ben zeer gemotiveerd om me sterk te maken voor hun belangen, met de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan als ledenraadslid.”

Steffi Rombouts

Ledenraadslid
Cluster 5