skip to Main Content

Motivatie Han Ceulen:

“Ik ben vele jaren vertegenwoordiger geweest van de NVAB in de (toenmalige) Algemene Ledenvergadering van de LAD. Ik ben 15 jaar lid geweest van de OR van Arbo Unie, 10 jaar als voorzitter en 4 jaar als vicevoorzitter. Naast nog enige nevenfuncties, ben ik geregistreerd bedrijfsarts en bestuurslid geweest van de NVAB. Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen, dat ik zeer goed op de hoogte ben van alle facetten van werk, werkomstandigheden, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de visies over (duurzame) inzetbaarheid. Met die kennis zet ik me graag in voor de LAD-ledenraad.”

Han Ceulen

Ledenraadslid
Cluster 3