skip to Main Content

Vragenlijst voor vrouwelijke artsen

 

Aankomend voorjaar organiseert de ‘Italiaanse LAD’ de halfjaarlijkse vergadering van FEMS, de Europese organisatie voor artsen in dienstverband waarbij ook wij zijn aangesloten. De Italiaanse delegatie is bezig met een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van vrouwelijke artsen en heeft ons gevraagd de vragenlijst ook onder onze leden te verspreiden. Bent u vrouw, werkzaam als arts in dienstverband en wilt u aan dit onderzoek meewerken? Ga dan naar de enquête.

Twee keer per jaar komen de organisaties die bij FEMS zijn aangesloten, bijeen om de belangen van de artsen op Europees niveau te behartigen. Verschillende thema’s passeren daarbij de revue. Het is een goed gebruik dat het gastland voorafgaand aan de formele vergadering een inhoudelijke conferentie organiseert. Vaak kiest het land een onderwerp dat leeft in dat specifieke land en met de conferentie wordt bekeken of dat onderwerp breed in Europa leeft en geagendeerd moet worden als thema binnen de FEMS.

Dit voorjaar vindt de vergadering van de FEMS plaats in Italië. De Italiaanse delegatie heeft ‘Vrouwvriendelijke arbeidsomstandigheden in de zorgsector’ als onderwerp gekozen voor de conferentie. Om de omstandigheden in verschillende landen te kunnen vergelijken, hebben de Italiaanse collega’s een vragenlijst ontwikkeld. Uiteraard wil de LAD gehoor geven aan de oproep van onze Italiaanse collega’s en dus zetten we deze vraag graag uit onder onze vrouwelijke leden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de tijd zou willen nemen om deze vragenlijst in te vullen. Het kost u hooguit vijf minuten. Alvast dank voor uw medewerking!