Agenda

387097ba-e62d-443b-a3d7-8a5c271f34c6
22 juni
Ledenraad LAD
28 juni
Bijeenkomst in VUMC over Cao UMC
4 juli
Bijeenkomst in Radboudumc over Cao UMC
5 juli
Bestuur LAD
5 juli
Bijeenkomst in UMCG over Cao UMC

 Bestuur

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de LAD en besluit of onderhandelingsresultaten kunnen worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau, met aan het hoofd een directeur, en wordt benoemd door de ledenraad. Het bestuur komt één keer per maand bijeen.
Leden van het bestuur zijn bereikbaar via het secretariaat van de LAD, via 088-1344100 of bureau@lad.nl.

Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van de LAD en vormt een representatieve afspiegeling van onze achterban. De ledenraad benoemt het bestuur, bepaalt de koers en strategie van de vereniging en houdt toezicht op het uitgevoerde beleid. Daarnaast stelt de ledenraad de jaarstukken (financieel en algemeen jaarverslag), meerjarenagenda, begroting en contributie vast. De ledenraad wordt gekozen door onze leden en bestaat uit twintig vertegenwoordigers, verdeeld over zestien kiesgroepen. Leden kunnen zich kandidaat stellen of kunnen binnen hun kiesgroep stemmen op een kandidaat. De ledenraad komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Lees meer over de ledenraad.

Hieronder ziet u de samenstelling van ons bestuur en de ledenraad.

 Bestuur

d6c242d2-d400-4ac6-a4bc-4d0d5ff83d13
dr. Christiaan (Ch.) Keijzer
Voorzitter
Anesthesioloog
Radboud UMC
drs. Donné (D.J.E.J.) Pans
Lid

Klinisch Fysicus

Stichting Adelante Zorg
drs. Janneke (J.) de Wal
Lid

Specialist Ouderengeneeskunde

Zorggroep Noordwest-Veluwe loc Sonnevanck

 Ledenraad

f65a5b75-8840-4e9f-9922-f299625a2129
drs. Arnoud (A.D.) Blankert
Lid
Zorgcirkel loc. Westerhout
Specialist ouderengeneeskunde
dr. Suzanne (S.J.) Booij
Lid
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CWZ
Neuroloog
Dianne (Dianne) Bosch
Lid
geen werkgever
Coassistent
drs. Han (H.A.B.) Ceulen
Lid
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Bestuurslid
dr. Sigrid (S.G.L.) Fischer
Lid
Middin
Aios AVG
Drs. Marthein (H.M.) Gaasbeek Janzen
Lid
Zorginstituut Nederland
Arts Maatschappij en Gezondheid
dr. Henne (H.A.) Kleinveld
Lid
Zuyderland Medisch Centrum
Klinisch chemicus
Ine (F.A.M.) Klijn
Lid
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht
Psychiater
drs. Nupur (N.R.) Kohli
Lid
JGZ Kennemerland
Basisarts jeugdgezondheidszorg
(A.R.) de Meijer
Lid
Deventer Ziekenhuis
Internist-intensivist
drs. Bertil (H.C.M.J.) Mommers
Lid
UWV Heerlen
Basisarts
drs. (H.G.C.) van Noortwijk
Lid
Zorggroep Almere
Huisarts in een gezondheidscentrum
dr. Steffi (S.J.E.) Rombouts
Lid
Stichting VUmc VU Medisch Centrum
dr. Marjon (M.) Stijntjes
Lid
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Technisch geneeskundige
Paul (P.) de Vries
Lid
GGZ Haagstreek / Zoetermeer
Psychiater
drs. Gea (G.R.) Vrieze
Lid
Stafarts
GGD Hart voor Brabant
Tactisch adviseur/Jeugdarts, mede namens AJN
dr. (A.M.) Westermann
Lid
Internist
AMC Academisch Medisch Centrum
Internist-oncoloog