skip to Main Content

Overleg nieuwe Cao Hidha gaat van start

De LHV en LAD hebben overlegd over het vervolg van de Cao Hidha. Deze cao liep 1 juli af. Afgesproken is dat het cao-overleg op korte termijn (na de zomervakantie) wordt opgestart.

Als cao-partij zijn we bezig met de voorbereiding van onze inzet voor de nieuwe Cao Hidha. Heeft u onderwerpen die u belangrijk vindt om mee te nemen in de inzet voor onze onderhandelingen, dan kunt u deze alsnog tot 15 september a.s. melden bij bureau@lad.nl. Uw suggesties zien we graag tegemoet.

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen, zodra de onderhandelingen van start zijn gegaan.