skip to Main Content

Tekst Cao Arbo Unie 2024 beschikbaar

Een ruime meerderheid van de leden die vallen onder de Cao Arbo Unie heeft ingestemd met de afspraken in het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Dat betekent dat de Cao Arbo Unie 2024 een feit is. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt en de nieuwe cao-tekst is beschikbaar.

Salaris en overige afspraken

Op 20 december hebben werknemersorganisaties LAD, FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgever Arbo Unie. In de nieuwe Cao Arbo Unie, die loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, zijn verschillende afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging, de eindejaarsuitkering en het woon-werkverkeer.

Robert Barendse, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden LAD: “Dit onderhandelingsresultaat brengt leden dichter bij het behoud van koopkracht en vervult hun wens om de eindejaarsuitkering te verhogen. Het resultaat van de onderhandelingen betekent dat alle werknemers in 2024 een algemene inkomensverhoging kunnen verwachten.”

Download de nieuwe tekst.