skip to Main Content

Tekst Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld

 

Nadat de achterbannen van de betrokken cao-partijen in de zomer instemden in met onderhandelaarsresultaat voor de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, konden cao-partijen aan de slag met de uitwerking van de cao-tekst. Deze tekst is inmiddels vastgesteld en als pdf beschikbaar. Hierin zijn alle cao-afspraken te vinden.

Inmiddels is ook een aantal cao-afspraken in gang gezet. Zo wordt er op korte termijn uitvoering gegeven aan de afspraak over nabetaling van ORT over de periode 2012-2015. Alle werknemers voor wie dit geldt zijn als het goed is inmiddels door hun werkgever hierover geïnformeerd. De nabetaling vindt plaats in het vierde kwartaal van 2017.

Per 1 april 2018 wordt de nieuwe variant op het bestaande functiewaarderingssysteem ingevoerd: FWG Gehandicaptenzorg. Daar volgt te zijner tijd nadere informatie over.

Conform cao-afspraak kunnen werknemers zelf een individueel scholingsverzoek indienen. Cao-partijen ontwikkelen een handreiking voor het indienen van dit scholingsverzoek. Dit gebeurt vanuit de StAG, het arbeidsmarktfonds waarin cao-partijen samenwerken aan producten en projecten om de arbeidsmarkt voor deze sector te stimuleren.